Kurs na elektryka – jakie warunki trzeba spełnić?

Kurs na elektryka ma za zadanie przygotować Cię do egzaminu na stanowisko elektryka. Tak więc jego zadaniem jest nauczenie Cię eksploatacji urządzeń, instalacji, a także sieci elektromagnetycznych. To tak zwane uprawnienia elektryczne, o których musisz wiedzieć, by móc pełnić ten zawód.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc dostać się na kurs na elektryka?

Nie każdy może udać się na kurs na elektryka. Do tego konieczne jest spełnienie, przynajmniej dwóch podstawowych warunków. Osoba, która chce zgłosić się na tego rodzaju szkolenie, koniecznie powinna posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie. Kolejnym z warunków, jaki trzeba spełniać, jest ukończenie osiemnastego roku życia.

Jak wygląda kurs na elektryka?

Na kursie prowadzone są zajęcia w formie wykładów, które kończą się egzaminem. Zostaje on przeprowadzony przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Po zdanym egzaminie, dla kursanta przygotowane jest uprawnienie elektryczne, które wydane jest w formie świadectwa kwalifikacji. Dokumenty te są ważne przez pięć lat, następnie należy je odnowić.

Jakie tematy są poruszane podczas szkolenia?

Podczas kursu na elektryka poruszane zostają tematy, które dotyczą przepisów ogólnych i wybrane zagadnienia. Poznaje się również obowiązki osób, które są na stanowisku elektryka. Na szkoleniu możesz dowiedzieć się o metodach organizacji pracy przy urządzeniach elektromagnetycznych. Dowiesz się również, jak zadbać o ochronę od porażeń i ochronę sprzętu na stanowisku pracy. Poznasz zasady dysponowania mocą urządzeń, które są przyłączone do sieci. Nie zabraknie również zajęć na temat zasad BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach.