Chcesz osuszyć dom z wilgoci? Wybierz wtórną izolację poziomą!

Zanim dokonamy omówienia i oceny poszczególnych systemów osuszania murów, trzeba w tym miejscu, uprzedzając nieco rozważania, wymienić dwie ważne zasady:

  • Całkowite osuszenie budynku nie jest fizycznie i technicznie możliwe. Z pomocą odpowiednich technologii, systemów i produktów można jednakże spowodować obniżenie wilgotności muru. Granica osuszenia wyznaczana jest każdorazowo przez wilgotność równowagi, która zależy od sorpcji i higroskopijności materiałów budowlanych.
  • Nie istnieje żadna technologia, żaden system i żaden produkt, z którego pomocą można osuszyć mur. Odpowiednie technologie, systemy albo produkty mogą tylko zlikwidować przyczynę zawilgocenia muru, aby mogło nastąpić jego osuszenie. Każdorazowo, w zależności od istniejących przyczyn zawilgocenia i mechanizmów uszkodzeń trzeba łączyć ze sobą różne systemy i technologie.

Z tego też powodu, obok technologii służących wykonaniu wtórnej izolacji poziomej trzeba zawsze przeprowadzić zabiegi przeciw zasoleniu muru. Ten pakiet zabiegów powinien być jeszcze ewentualnie uzupełniony przez wykonanie wtórnej izolacji pionowej albo drenażu. W innych zaś przypadkach osuszenie muru można osiągnąć tylko przez zmianę warunków klimatycznych. Konieczny zakres zabiegów naprawczych wynika ze specyficznej sytuacji danego obiektu i z istniejących uszkodzeń, a nie z pojedynczej technologii.

Do wykonania uzupełniającej izolacji poziomej wykorzystywane są technologie mechaniczne, chemiczne i elektro-fizyczne. W przypadku systemów mechanicznych wprowadza się izolację w przekrój muru, co odpowiada zasadzie działania izolacji poziomej w nowo budowanym obiekcie. Technologie iniekcji nie są natomiast w tym znaczeniu izolacją w przekroju muru czy też uszczelnieniem muru, lecz redukują zawilgocenie kapilarne do poziomu wilgotności równowagi. Do dyspozycji dostępne są różnorodne technologie i różne preparaty iniekcyjne. Do osuszania murów oferowane są również systemy, które likwidują kapilarnie podnoszącą się wilgoć poprzez wywołanie odpowiednich procesów elektro-fizycznych.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *