Odwadnianie w działaniach jednostek straży pożarnej

Odwadnianie, jako proces jest realizowane w wielu różnych przypadkach. Będziemy tutaj mieć do czynienia zarówno z przemysłem budowlanym, wydobywczym, jak również z pożarnictwem. Bardzo często właśnie jednostki straży pożarnej muszą realizować tego typu zadania. W wyniku różnych zdarzeń dochodzi do zalania mieszkań, domów, czy też różnych podtopień, w których to przypadkach interweniują jednostki pożarnicze. Dlatego też powinny one być wyposażone w odpowiedni sprzęt do odwadniania, umożliwiający skuteczną realizację tego typu zadań. 

Rozwiązania w odwadnianiu dla straży pożarnej

W kwestii wszelkiego rodzaju pomp, stosowanych przez jednostki straży pożarnej, trzeba sobie powiedzieć, iż muszą to być urządzenia charakteryzujące się przede wszystkim wydajnością oraz wysokim poziomem niezawodności. Najczęściej jednostki straży pożarnej wykorzystywać będą motopompy przewoźne, które umożliwiają stosunkowo łatwy transport na miejsce działania. Wśród modeli motopomp przewoźnych obecnie jednym z bardziej popularnych, ze względu na swoje parametry techniczne, będzie motopompa Victor Pump S150 P-45/1. Jest to wydajna motopompa posiadająca certyfikat CNBOP, czyli certyfikat wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/wykazy-wydanych-dokumentow). Na stronie CNBOP można zawsze sprawdzić aktualny wykaz wydanych świadectw, który jest aktualizowany, co dwa tygodnie.

Warto tutaj podkreślić, iż pompy do odwadniania dla straży pożarnej powinny spełniać szczególne kryteria, które określone są właśnie przez CNBOP, a następnie skrupulatnie przez to Centrum sprawdzane, dzięki czemu do jednostek straży pożarnej trafiać będą jedynie certyfikowane pompy, spełniające konkretne wymagania.

Zastosowania pomp dla straży pożarnej

W kwestii samego zastosowania motopomp wykorzystywanych przez jednostki pożarnicze trzeba powiedzieć, iż przez wzgląd na samą konstrukcję urządzeń, są one stosunkowo wszechstronne. Przy ich wykorzystaniu możliwe będzie więc:

 • Zasilanie wodą linii gaśniczych w akcjach przeciwpożarowych
 • Realizacja prac odwodnieniowych w przypadku zagrożenia powodziowego
 • Prowadzenie różnorodnych prac związanych z odwadnianiem

Motopompy występują tutaj w różnorodnych wersjach, czyli na przykład motopompy na ramie, czy też motopompy na ramie zamontowane na przyczepie z odpowiednią homologacją. W przypadku pomp Victor Pump, o których wspomnieliśmy powyżej, będziemy mieć do czynienia z pompą, która w standzie posiada:

 • 3xH110 przyłącze ssawne strażackie
 • 2x H110 przyłącze zrzutowe strażackie
 • Zawór zwrotny na wejściu pozwalający na brak takowe na koszu ssawnym
 • Licznik godzin pracy
 • Wakuometr + manometr
 • Wskaźnik poziomu paliwa
 • Odpowietrzenie zbiornika paliwa
 • Oświetlenie 12 V do stanowiska pracy
 • Moduł smarowania uszczelnienia.

Jest to podstawowe i niezbędne wyposażenie dla tego typu motopomp dla zastosowań w jednostkach straży pożarnej, które pozwala na realizację wszystkich, podstawowych zadań bez jakichkolwiek trudności w toku pracy motopompy. Dzięki temu też, realizacje zadań stawianych przed jednostkami pożarniczymi, nie będą napotykać żadnych trudności ze strony sprawności zastosowanego sprzętu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *